FOTOGALERIE

NOVINKY

2014

28.5.2014

 Hydroizolace základů Plzeňská-Praha.

Zahájeny práce na hydroizolaci základů

na Plzeňské ulici v Praze 5.

V rámci těchto hydroizolačních prací,

bude provedena příprava na hydroizola-

ci základové konstrukce výtahové

šachty,

taktéž započaty práce na statickém

zajištění opěrné zdi./systém-HELIFIX/

 

20.4.2014

Zahájeny práce na izolaci základů

v Dolních Měcholupech.

Na snímku vidíme reprofilovanou izolovanou plochu

 

Na obrázku je vidět reprofilace základů

speciální hmotou

29.9.2013

Zahájena hydro-

izolace základů proti vodě a

zemní vlhkosti v Motole.


Problém zatékání do bytů

nefunkční hlavní hydroizolací zde

byl ostraněn montáží nové

svislé hydroizolace.

22.8.2013

Byla dokončena realizace

hydroizolace základů v Kunrati-

cích.

V rámci těchto prací byla prove-

deno přibetonování základů.

 

Pribetonování základů a hydroizolace

 

 

 

 

 

 

27.7.2013

Napojení vodorovné

hydroizolace na svislou

Takto si některé firmy

,,napojení" představují

Napojení svislé hydroizolace na vodorovnou

Izolace proti vlhkosti-vodě.

Leden-zahájeny hydroizolace

základů na Zbraslavi a Dolních

Chabrech.

Na snímku vidíme montáž

odtokového koryta.

Hydroizolace základů betonáž

 

Při betonování je použita

protimrazová přísada

 

Hydroizolace základů-protimrazová přísada

 

Druhá rozpracovaná hydro-

izolace v novinkách na

www.zatepleni-fasad-praha.cz

 


HYDROIZOLACE BALKÓNU

O HYDROIZOLACI BALKÓNU

Rekonstrukce balkonů/2/ 

 

Co je nutné pro zdárné provedení udělat

 

Hydroizolace balkónů.

 

Materiály používané k hydroizolacím balkónů.

 

Fólie Fatrafol balkónová.

 

Tradiční a kvalitní český výrobce nejen folií který nám dodává materiál na hydroizolace balkonů více než patnáct let.

 

Tato speciální pochůzná folie je určená k hydroizolacím balkónů bez nutnosti komponovat do systému dlažbu. Báze PVC-P se skleněným rounem v různých odstínech.

 

Pohledová část je opatřena protiskluzovou úpravou.

 

Odolává UV záření a je určena pro vrchní úpravu.

 

Dále máme v sortimentu montáží systémových hydroizolací balkonů nejrůznější folie nejen od tohoto výrobce.

 

Namátkou-folie zátěžové pro montáž silnostěnné dlažby na terče.

 

Hydroizolační stěrky.

Hydroizolace balkonu-stěrková

Do první vrstvy je montována tkanina

 

Hydroizolační stěrkové hmoty mají výhodu velké flexibility.

 

Montáž flexibilní rohové pásky

 

Do systému hydroizolace patří flex páska

Flexibilní páska 1 vrstva

 

A správně montované mají stoprocentní přilnutí k podkladu.

 

Tyto hydroizolační materiály, přesněji celé systémové celky jsou vždy kompaktní a nedělitelné.

 

Nelze použít jednu komponentu od jednoho výrobce a druhou od jiného.

 

Tímto je myšleno hlavně neskládat dohromady komponenty


co se týče stavební chemie.

 

 Konec dlažby je přetažen přes syst. okapnoici


 

 

 

 

 
 

 IZOLACE BALKÓNU

 O IZOLACI BALKÓNUIzolace balkónu. Spádové konstrukční desky.

Spádové desky pro tepelnou izolaci balkonu

 

Zde uvádíme příklad tepelné izolace balkónového tělesa.Takto provedená skladba izolace je to základní co by

 měl každý nový balkon splňovat

 

  Na podkladní beton montujeme spádové konstrukční desky.

 

 Desky montujeme na sraz.

 

 Na čelo balkonu montujeme XPS.

 

Na čelo balkonu montujeme XPS 2

 

 Poté provedeme armování celé plochy.

 

 Na rozšiřovací profil u dveří montujeme samolepící pás.

 

 Na vnější roh použijeme systémový materiál.

 

 Všechny rohové spoje musí být ošetřeny speciální flexibilní páskou.

 

 Dilatační mezery musí být montovány po určitých metrech.

 

 Přes dilatace montujeme těsnící pásy.

 

 Montujeme balkonové okapnice rovné, rohové a spojky.

 

Komponenty k oplechování balkonů

 

 Poté již montujeme hydroizolaci 2x.

 

 Dále je na řadě montáž dlažby a spárování.

 

 Druhy spádový desek.

 

 Spádové desky se vyrábějí buď z XPS to znamená z

 extrudovaného polystyrenu, EPS o vyšší pevnosti nebo PUR

 izolace-polyuretan.

 

Skladba izolace balkonu

Skladba izolace balkonu2

 

 

 

 

 

 

 
 

Nopová folie-její druhy a použití.

Tato stránka je ve výstavbě prozatím můžete navštívit stránky našeho dodavatele nopových folií

Fatradren

Jak a proč používáme nopovou folii.

Tato stránka je ve výstavbě prozatím můžete navštívit stránky našeho dodavatele nopových folií

Fatradren

omlouváme se, ale stránka je ve výstavbě