FOTOGALERIE

NOVINKY

2019

Vybrané stavby 2019.

2.2.2019

Provedena hydroizolace základů

Praha Podolí.

3.4.2019.

Hydroizolační práce na akci

Rekonstrukce izolace základů

Dobřichovice

___________________________

28.5.2014

 Hydroizolace základů Plzeňská-Praha.

Zahájeny práce na hydroizolaci základů

na Plzeňské ulici v Praze 5.

V rámci těchto hydroizolačních prací,

bude provedena příprava na hydroizola-

ci základové konstrukce výtahové

šachty,

taktéž započaty práce na statickém

zajištění opěrné zdi./systém-HELIFIX/

 

20.4.2014

Zahájeny práce na izolaci základů

v Dolních Měcholupech.

Na snímku vidíme reprofilovanou izolovanou plochu

 

Na obrázku je vidět reprofilace základů

speciální hmotou

29.9.2013

Zahájena hydro-

izolace základů proti vodě a

zemní vlhkosti v Motole.


Problém zatékání do bytů

nefunkční hlavní hydroizolací zde

byl ostraněn montáží nové

svislé hydroizolace.

22.8.2013

Byla dokončena realizace

hydroizolace základů v Kunrati-

cích.

V rámci těchto prací byla prove-

deno přibetonování základů.

 

Pribetonování základů a hydroizolace

 

 

 

 

 

 

27.7.2013

Napojení vodorovné

hydroizolace na svislou

Takto si některé firmy

,,napojení" představují

Napojení svislé hydroizolace na vodorovnou

Izolace proti vlhkosti-vodě.

Leden-zahájeny hydroizolace

základů na Zbraslavi a Dolních

Chabrech.

Na snímku vidíme montáž

odtokového koryta.

Hydroizolace základů betonáž

 

Při betonování je použita

protimrazová přísada

 

Hydroizolace základů-protimrazová přísada

 

Druhá rozpracovaná hydro-

izolace v novinkách na

www.zatepleni-fasad-praha.cz

 


NOVINKY

 AKCE od 10.05.2011

V případě, že si od 15.5.2011 objednáte ZATEPLENÍ FASÁDY, zdarma Vám v ceně ZATEPLENÍ provedeme Hydroizolační opatření.

Co je hydroizolační opatření?

Hydroizolačním opatřením zamezíme vlhnutí spodní části domu. Nopová fólie díky své konstrukci separuje

spodní stavhu od terénu.

 Hydroizolační opatření.

Novopá fólie, odizolování spodní části domu.

p2100650-qpr p2100652-qpr P5070095U p3090694-qpr p3090705-qpr 


 Kompletní hydroizolace.

Montáž nopové fólie na spodní část domu, drenážní trubky, které jsou zahrnuté štěrkem. Ostatní část výkopu je zahrnuta zeminou a uvedena do původního stavu.

p2070617-qpr p2080630-qpr p2140658-qpr