FOTOGALERIE

NOVINKY

2014

28.5.2014

 Hydroizolace základů Plzeňská-Praha.

Zahájeny práce na hydroizolaci základů

na Plzeňské ulici v Praze 5.

V rámci těchto hydroizolačních prací,

bude provedena příprava na hydroizola-

ci základové konstrukce výtahové

šachty,

taktéž započaty práce na statickém

zajištění opěrné zdi./systém-HELIFIX/

 

20.4.2014

Zahájeny práce na izolaci základů

v Dolních Měcholupech.

Na snímku vidíme reprofilovanou izolovanou plochu

 

Na obrázku je vidět reprofilace základů

speciální hmotou

29.9.2013

Zahájena hydro-

izolace základů proti vodě a

zemní vlhkosti v Motole.


Problém zatékání do bytů

nefunkční hlavní hydroizolací zde

byl ostraněn montáží nové

svislé hydroizolace.

22.8.2013

Byla dokončena realizace

hydroizolace základů v Kunrati-

cích.

V rámci těchto prací byla prove-

deno přibetonování základů.

 

Pribetonování základů a hydroizolace

 

 

 

 

 

 

27.7.2013

Napojení vodorovné

hydroizolace na svislou

Takto si některé firmy

,,napojení" představují

Napojení svislé hydroizolace na vodorovnou

Izolace proti vlhkosti-vodě.

Leden-zahájeny hydroizolace

základů na Zbraslavi a Dolních

Chabrech.

Na snímku vidíme montáž

odtokového koryta.

Hydroizolace základů betonáž

 

Při betonování je použita

protimrazová přísada

 

Hydroizolace základů-protimrazová přísada

 

Druhá rozpracovaná hydro-

izolace v novinkách na

www.zatepleni-fasad-praha.cz

 


REKONSTRUKCE BALKÓNU

O REKONSTRUKCI BALKÓNŮ
Rekonstrukce balkonu praha

 

Balkóny jsou namáhány extrémními podmínkami. Stav většiny balkónů je z valné většiny neuspokojivý z důvodu dosloužilé životnosti materiálů a nebo nejčastěji z důvodu chybné montáže jednotlivých komponentů systému.

Proto je nutno přizvat odbornou firmu a rekonstrukci jí svěřit.
Při rekonstrukcích tohoto typu je nutno vždy montovat celý systém od jedné výrobní firmy.
Zásadně nelze dodat část komponent od jedné firmy a část od druhé či třetí.
Je mnoho systémů, od těch nejlevnějších, které nemontujeme, protože postrádají kvalitu, až po dražší. Střední cenová hladina bývá již velmi kvalitní. Nejdražší systémy jsou velmi propracované a někteří prozíraví zákazníci je po zvážení vyžadují.
Zde uvádíme zjednodušený příklad rekonstrukce balkónu ve střední, již kvalitní úrovni.

 

Co je nutné pro zdárné provedení udělat

 

Příklad provedení

 

Očistíme podklad od nesoudržných částí případně odbouráme spádový beton.


Ocelovou výztuž zbavíme rzi.


Demontujeme klempířské prvky.


Vysajeme podklad tělesa balkónu.Na opravované plochy a obnaženou ocelovou výztuž naneseme adhezní

můstek .


Pro opravu (reprofilaci) použijeme podle potřeby speciální beton.


Případně aplikujeme na těleso balkonu spádovou betonovou vrstvu.


Dále montujeme systémové oplechování.

 

Rekonstrukce balkonu syst. oplech. Al


Pomocí samolepícího pásu montujeme balkonový profil k podkladu.


Spojení balkonových profilů provádíme balkónovou spojkou,kterou připevníme kvalitním lepidlem, poté

přelepíme samolepícím těsnícím pásem.


Rohy řešíme rohovým balkónovým profilem.


Dilatační spáry je nutné řešit systémově.


Dále provedeme montáž těsnící hydroizolační pásky


Rohy použijeme systémové.


Aplikujeme 2x hydroizolaci.


Dále montujeme dlažbu a poté plochu zaspárujeme.

 

Krásné povrchové úpravy pochozích částí balkonů lze zhotovit ze dřeva

 

Dřevěná podlaha balkonu

 

 

Dřevěný balkonový rošt

 

Dřevěný pochozí rošt/balkonový/