FOTOGALERIE

NOVINKY

2019

Vybrané stavby 2019.

2.2.2019

Provedena hydroizolace základů

Praha Podolí.

3.4.2019.

Hydroizolační práce na akci

Rekonstrukce izolace základů

Dobřichovice

___________________________

28.5.2014

 Hydroizolace základů Plzeňská-Praha.

Zahájeny práce na hydroizolaci základů

na Plzeňské ulici v Praze 5.

V rámci těchto hydroizolačních prací,

bude provedena příprava na hydroizola-

ci základové konstrukce výtahové

šachty,

taktéž započaty práce na statickém

zajištění opěrné zdi./systém-HELIFIX/

 

20.4.2014

Zahájeny práce na izolaci základů

v Dolních Měcholupech.

Na snímku vidíme reprofilovanou izolovanou plochu

 

Na obrázku je vidět reprofilace základů

speciální hmotou

29.9.2013

Zahájena hydro-

izolace základů proti vodě a

zemní vlhkosti v Motole.


Problém zatékání do bytů

nefunkční hlavní hydroizolací zde

byl ostraněn montáží nové

svislé hydroizolace.

22.8.2013

Byla dokončena realizace

hydroizolace základů v Kunrati-

cích.

V rámci těchto prací byla prove-

deno přibetonování základů.

 

Pribetonování základů a hydroizolace

 

 

 

 

 

 

27.7.2013

Napojení vodorovné

hydroizolace na svislou

Takto si některé firmy

,,napojení" představují

Napojení svislé hydroizolace na vodorovnou

Izolace proti vlhkosti-vodě.

Leden-zahájeny hydroizolace

základů na Zbraslavi a Dolních

Chabrech.

Na snímku vidíme montáž

odtokového koryta.

Hydroizolace základů betonáž

 

Při betonování je použita

protimrazová přísada

 

Hydroizolace základů-protimrazová přísada

 

Druhá rozpracovaná hydro-

izolace v novinkách na

www.zatepleni-fasad-praha.cz

 


HYDROIZOLACE BALKÓNU

O HYDROIZOLACI BALKÓNU

Rekonstrukce balkonů/2/ 

 

Co je nutné pro zdárné provedení udělat

 

Hydroizolace balkónů.

 

Materiály používané k hydroizolacím balkónů.

 

Fólie Fatrafol balkónová.

 

Tradiční a kvalitní český výrobce nejen folií který nám dodává materiál na hydroizolace balkonů více než patnáct let.

 

Tato speciální pochůzná folie je určená k hydroizolacím balkónů bez nutnosti komponovat do systému dlažbu. Báze PVC-P se skleněným rounem v různých odstínech.

 

Pohledová část je opatřena protiskluzovou úpravou.

 

Odolává UV záření a je určena pro vrchní úpravu.

 

Dále máme v sortimentu montáží systémových hydroizolací balkonů nejrůznější folie nejen od tohoto výrobce.

 

Namátkou-folie zátěžové pro montáž silnostěnné dlažby na terče.

 

Hydroizolační stěrky.

Hydroizolace balkonu-stěrková

Do první vrstvy je montována tkanina

 

Hydroizolační stěrkové hmoty mají výhodu velké flexibility.

 

Montáž flexibilní rohové pásky

 

Do systému hydroizolace patří flex páska

Flexibilní páska 1 vrstva

 

A správně montované mají stoprocentní přilnutí k podkladu.

 

Tyto hydroizolační materiály, přesněji celé systémové celky jsou vždy kompaktní a nedělitelné.

 

Nelze použít jednu komponentu od jednoho výrobce a druhou od jiného.

 

Tímto je myšleno hlavně neskládat dohromady komponenty


co se týče stavební chemie.

 

 Konec dlažby je přetažen přes syst. okapnoici